• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak zmiany klimatyczne wpływają na zdrowie ludzkie?

Niemało osób perfekcyjnie wie co to są media. Jednak czego tak w zasadzie dostarczają nam media? Czy informacje i wydarzenia są zawsze opisywane starannie a wiadomości przetestowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne z reguły i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jednak również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy także na prasę, radio i telewizję a także strony rodzaju ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na innowacyjne media oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Nieraz to na bazie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I w szeregu przypadków to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Strona

2. Tutaj

3. Tutaj

4. Szczegóły

5. Wiadomości

Categories: Medycyna

Comments are closed.